Chór Hasło - Poznań


Idź do treści

Historia

Chóru Hasło

Chór HASŁO założony przez grupę pracowników Dyrekcji Kolei w Poznaniu w październiku 1922 roku - skupia amatorów, zafascynowanych muzyką chóralną. Działając początkowo jako chór męski HASŁO ustawicznie podnosi poziom artystyczny swoich prezentacji, co znajduje potwierdzenie w uzyskanych nagrodach i wyróżnieniach (w konkursach i przeglądach chórów nie tylko kolejarskich). Ważnym elementem pracy zespołu jest popularyzacja polskiej pieśni chóralnej w kraju i za granicą. Do wybuchu II Wojny Światowej HASŁO wystąpiło z koncertami w Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Estonii, Francji, Holandii, Luksemburgu, Niemczech, Rumunii, Szwajcarii i Łotwie.

Wojna i okupacja niemiecka powoduje olbrzymie straty zarówno wśród członków chóru, jak i też w jego dorobku materialnym (biblioteka nutowa, zbiór pamiątek). Po wyzwoleniu Poznania - już w marcu 1945 roku - mała grupa Śpiewaków zespołu rozpoczyna próby. Wkrótce do chóru dołączają nowi zapaleńcy, co sprawia , że zespół odzyskuje przedwojenny stan liczebny, a co najważniejsze poziom artystyczny, ugruntowujący pozycję chóru. Nawiązując do przedwojennej tradycji HASŁO ponownie podejmuje współpracę z poznańską sceną operową, co owocuje ponad dwustoma wspólnymi wykonaniami spektakli operowych w Poznaniu i za granicą.


(na zdjęciu grupa założycieli chóru HASŁO w 1922 roku)

Inicjatorem tej współpracy, twórcą sukcesów chóru oraz autorem wielu opracowań utworów dla zespołu jest Wiktor Buchwald - chórmistrz Państwowej Opery im. St. Moniuszki w Poznaniu - będący w latach 1946 - 71 kierownikiem artystycznym Chóru Męskiego HASŁO. Kolejni dyrygenci (Ryszard Jóźwiak, Jolanta Komorowska, Maciej Kościelski) nie tylko przyczyniają się do utrzymania wysokiego poziomu wykonawczego chóru lecz sprawiają, że w ramach festiwalowych zmagań Śpiewaczych w kraju i za granicą HASŁO zdobywa zawsze czołowe miejsca. Znaczące osiągnięcia zespołu w krzewieniu kultury muzycznej są powodem do odznaczenia w 1973 roku Chóru Męskiego HASŁO Złotym Krzyżem Zasługi.

W roku 1986 dyrygentem zostaje znany w Środowisku muzycznym chórmistrz Henryk Górski; długoletni kierownik artystyczny chórów Teatru Wielkiego w Poznaniu i w Warszawie. Następują kolejne sukcesy. Najcenniejsze z nich to zwycięstwa w ogólnopolskich przeglądach chórów kolejarskich w kategorii chórów męskich (Szczecin, Bydgoszcz), III nagroda na Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce w roku 1988 oraz uzyskanie miana Reprezentacyjnego Chóru Męskiego Polskich Kolei Państwowych.

W październiku 1991 roku z inicjatywy H. Górskiego Chór Męski HASŁO poszerza skład osobowy o głosy żeńskie - powstaje Chór Mieszany HASŁO. Dzięki wytężonej pracy całego zespołu chór osiąga swój pierwszy sukces już w maju 1992 roku zdobywając Złotą Maskę w konkursie chóralnym "Wielkopolskie Dni Muzyki" w Dusznikach Wlkp. W roku 1994 zespół bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów Kolejarskich w Tarnowskich Górach (zajmuje II miejsce) oraz w Wielkopolskich Konfrontacjach Chórów w Kole, zdobywając dwukrotnie I miejsce w roku 1994 i 1998 oraz III miejsce w roku 2000. Stopniowo chór wzbogaca swoje możliwości w zakresie techniki wokalnej oraz brzmienia, odnosząc kolejne sukcesy w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Belgia, Litwa, Chorwacja, Czechy). Niezależnie od wymienionych występów HASŁO prezentuje kilkadziesiąt koncertów dla mieszkańców Poznania i Wielkopolski. Wśród nich należy wymienić cykliczne koncerty złem chóru: Serenady Ratuszowe, Poznańskie Spotkania Chóralne z cyklu "Cantionum civitas Posnaniensis", Musica Sacra, czy „Chóry, Organy i ...”. W czerwcu 2002 roku Chór Mieszany HASŁO zostaje zaproszony przez organizatora FESTA MUSICALE i CAMPANELLA Ołomuniec do uczestnictwa w Festiwalu Chórów "Święto Pieśni - Ołomuniec 2002" w Czechach. W tym gigantycznym spotkaniu Śpiewaczym chór kierowany przez Henryka Górskiego zdobywa dwa srebrne medale festiwalu w kategoriach: "pieśń ludowa" oraz "muzyka kościelna i sakralna a capella".


Aktualnie Chór Mieszany HASŁO pracuje w 35-cio osobowym składzie. Członkowie zespołu, którzy reprezentują różne zawody i tworzą grono kolegów i przyjaciół, których łączy umiłowanie wspólnego śpiewania, są mu oddani bez reszty. Aktywny udział w próbach, koncertach, nagraniach - obok normalnych obowiązków zawodowych i rodzinnych - pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu artystycznego. Profesjonalizm i zaangażowanie dyrygenta Henryka Górskiego są gwarantem dobrego wykonania śpiewanego repertuaru. Chór czekają następne wyzwania a wraz z nimi nowe doświadczenia, nowe wrażenia artystyczne, nowe przygody ze sztuką. HASŁO pragnie, by jak najdłużej mogło cieszyć i wzruszać swoich słuchaczy.


Powrót do treści | Wróć do menu głównego